Строк накладення адміністративного стягнення за порушення правил військового обліку

Строк накладення адміністративного стягнення за порушення правил військового обліку

Останнім часом новинні інформаційні ресурси буквально розриваються від статей пов’язаних з притягненням осіб до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку.

Воно й не дивно, оскільки після прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку» адміністративна відповідальність за порушення правил військового обліку, що передбачена ст.210 КУпАП значно зросла.

Так само значно актуалізувало дане питання введення на всій території України воєнного стану.

У зв’язку з впливом цих чинників, дедалі частіше будь-який похід до ТЦК та СП закінчується накладенням на особу адміністративних санкцій за порушення правил військового обліку, навіть з порушенням строків накладення адміністративного стягнення.

Враховуючи широке розповсюдження цієї проблеми та її важливість для становлення правової держави та громадянського суспільства в Україні, вважаємо за необхідне проаналізувати вітчизняне законодавство з цього питання та висвітлити результати проведеного дослідження.

https://youtu.be/B5EKwr3ufDc

Отож, як уже було зазначено, адміністративна відповідальність за порушення правил військового обліку передбачена ст.210 КУпАП.

Згідно з диспозицією даної статті адміністративна відповідальність настає за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку.

Вказана норма є бланкетною і відсилає на Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. №1487 (далі – Порядок).

Саме даний нормативно-правовий акт і містить у собі законодавчі правила військового обліку, порушення яких може стати підставою для застосування адміністративною санкцією.

Найпопулярнішою підставою притягнення до адміністративної відповідальності є порушення п.23 Порядку, який встановлює, що призовники, військовозобов’язані та резервісти в разі зміни адреси їх місця проживання або інших персональних даних зобов’язані особисто в семиденний строк повідомити про такі зміни відповідним органам, де вони перебувають на військовому обліку, зокрема у випадках, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2022 р. № 265 “Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад”, через центри надання адміністративних послуг та інформаційно-комунікаційні системи.

А призовники, військовозобов’язані та резервісти, які не актуалізували інформацію про себе в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, особисто у семиденний строк з дня внесення змін до персональних даних прибувають із паспортом громадянина України та військово-обліковими документами до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки, який організовує та веде військовий облік на території адміністративно-територіальної одиниці, для взяття їх на військовий облік, зняття з військового обліку або внесення змін до їх облікових даних.

Простими словами, п.23 Порядку встановлює обов’язок військовозобов’язаних протягом 7 днів з, наприклад зміни місця реєстрації, повідомити ТЦК та СП про таку зміну місця реєстрації, навіть якщо вона не пов’язана зі зміною ТЦК та СП, в якому особа обліковується.

Громадяни ж дуже часто забувають, або не знають про такий свій обов’язок, а тому не актуалізують у встановлений строк в ТЦК та СП свої дані, що й стає підставою для притягнення їх до адміністративної відповідальності.

Разом з тим, варто пам’ятати, що КУпАП чітко встановлює строки, в межах яких на особу може бути накладено адміністративне стягнення. Так ч.1 ст.38 КУпАП передбачено, що адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – не пізніш як через два місяці з дня його виявлення, за винятком випадків, коли справи про адміністративні правопорушення відповідно до цього Кодексу підвідомчі суду (судді).

Відповідно до ст.235 КУпАП, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки розглядають справи про такі адміністративні правопорушення: про порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку, про порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, про зіпсуття військово-облікових документів чи втрату їх з необережності (статті 210, 210-1, 211 (крім правопорушень, вчинених військовозобов’язаними чи резервістами, які перебувають у запасі Служби безпеки України або Служби зовнішньої розвідки України).

Зважаючи на комплексний аналіз даних норм, а саме – те, що справи про порушення правил військового обліку не підвідомчі суду, то можна зробити висновок, що строк накладення адміністративного стягнення за порушення правил військового обліку становить 2 місяці.

При чому, оскільки таке правопорушення є триваючим, то строк накладення адміністративного стягнення буде рахуватися з дня виявлення такого правопорушення уповноваженою особою ТЦК та СП.

Досить часто днем виявлення є саме день, коли особа з порушенням визначеного строку самостійно з’явилась для актуалізації своїх даних, однак в інших випадках варто все ж таки звертатися із запитами про отримання інформації з проханням надати інформації коли саме та з яких джерел стало відомо про порушення особою строку актуалізації даних, оскільки саме з цього моменту буде починати відлік строку для застосування адміністративного стягнення.

Ще одним «популярним» порушенням правил військового обліку є нез’явлення до ТЦК та СП після вручення особі повістки.

Обов’язок прибувати до ТЦК та СП після вручення особі повістки, мобілізаційного розпорядження, розпорядження передбачений п.п. 2 п.1 додатку 2 Порядку.

Дане порушення так само є триваючим, однак тут днем виявлення буде день наступний за останнім днем, коли особа повинна була прибути до ТЦК та СП.

Варто зауважити, що строк, в який особа має прибути до ТЦК та СП, зважаючи на Додаток 11 до Порядку, обов’язково має бути зазначений у документі, яким її викликають.

Таким чином, якщо особа не була притягнута до адміністративної відповідальності протягом 2 місяців з дня наступного за останнім днем, коли вона повинна була прибути до ТЦК та СП, стягнення до неї застосувати не можна.

Однак, дуже часто працівники ТЦК та СП забувають про положення ст.38 КУпАП про строки накладення адміністративного стягнення і, зловживаючи не знанням громадян законодавства, накладають на них адміністративні стягнення і змушують платити штраф.

З огляду на це, вважаємо за необхідне звернути увагу на те, що такі дії можуть бути розтлумачені як перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, відповідальність за яке передбачена ст.426-1 Кримінального кодексу України.

Крім того, навіть якщо виникне ситуація, за якої подібні справи будуть підвідомчі суду, то знову ж таки відповідно до ст. 38 КУпАП, якщо справи про адміністративні правопорушення відповідно до цього Кодексу чи інших законів підвідомчі суду (судді), стягнення може бути накладено не пізніше як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні — не пізніше як через три місяці з дня його виявлення, крім справ про адміністративні правопорушення.

Тобто, знову ж таки адміністративне стягнення в такому випадку не може бути накладене після спливу тримісячного строку, однак так само варто звертати увагу як на момент вчинення, так і на момент його виявлення і для захисту своїх інтересів заздалегідь підготуватися та отримати докази на підтвердження дати початку відліку строку накладення адміністративного стягнення.

Крім того, варто звернути увагу і на прямі норми Закону України “Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів”, де у ст. 14 прямо зазначено, що органи ведення Реєстру одержують в електронному вигляді від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, — відомості про місце проживання та місце перебування призовника, військовозобов’язаного та резервіста.

Таким чином, фактично, інформація в тому числі про зміну місця проживання та місця перебування призовника, військовозобов’язаного та резервіста, повинна бути відома територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки відразу після такої зміни, тому і відлік двомісячного строку починається саме з цього моменту.

Підсумовуючи вище викладене, зауважимо, що строк накладення адміністративного стягнення за порушення правил військового обліку, зважаючи на ст.38 КУпАП та характер правопорушення, становить два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні — два місяці з дня його виявлення. Як ми з’ясували, перебіг строку порушень, які полягають саме в неповідомлені зміни місця проживання та перебування починається відразу після такої події, а не ніби моменту виявлення. Саме в межах цього строку працівники ТЦК та СП можуть накладати штрафи на громадян за порушення правил військового обліку, а тому важливо розуміти свої права та вміти їх відстоювати в органах державної влади.

Юрист Сергій Гусач, адвокат Анна Мартиненко, адвокат Ростислав Кравець

Адвокатське об’єднання Кравець і партнери

 

Leave a Comment

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Scroll to Top

Заказ обратного звонка

    Замовлення зворотного дзвінка