Кримінальні справи. Захист від кримінального переслідування.

Кримінальні справи. Захист від кримінального переслідування.

Однією з важливих та відповідальних є кримінальна сфера права. Процес в такій прийнято поділяти на дві стадії це досудове розслідування та розгляд справи в суді. Однак, наша команда у випадках, що попередньо можуть мати подальший розвиток подій, виділяє також ще одну стадію, таку як попередження кримінальному правопорушенню, оскільки попередньо дотримавшись норм закону та отримавши відповідну правову допомогу можна уникнути наступних двох стадій, вчиняючи дії в рамках закону та досягаючи клієнтом поставленої мети.

Однак повертаючись до двох загальноприйнятих стадій в сфері кримінального процесу, слід велику увагу приділити стадії досудового розслідування. Оскільки всі фундаментальні та значущі дії вчиняються саме на цій стадії, що в подальшому матиме свій відбиток на стадії розгляду справи в суді. Загалом у всіх кримінальних провадженнях, котрі пройшли чи проходять стадію досудового розслідування, є маса недоліків та прогалин у вчиненні тих чи інших дій органів досудового розслідування, котрі дуже часто недотримуються в силу своєї необізнаності чи то зловживаючи своїм становищем, приписів норм кримінально процесуального кодексу, що в подальшому в залежності від обставин матиме негативний або ж позитивний результат для кожної зі сторін.

Дуже часто навіть самі органи досудового розслідування свідомо вчиняють порушення норм кримінально процесуального кодексу, в силу обставин, що не залежать від них самих, та на які звичайно ж не вказують в ході розгляду справи в суді.

Однак, такі недоліки в кожному окремому випадку слід розцінювати індивідуально, оскільки помилки вчинені органами досудового розслідування на стадії досудового розслідування, для потерпілої сторони можуть в подальшому мати негативні наслідки, а тому присутність професійного адвоката в таких випадках є необхідністю, для попередження та/або ініціювання дій, які виправлять помилки органів досудового розслідування.

Проте, паралельно вищенаведеному, для сторони захисту, органами досудового розслідування, можуть вчинятися дії, на котрі не завжди  потрібно вказувати на стадії досудового розслідування, так як останні можуть в майбутньому відіграти позитивну роль при дослідженні доказів та доведенні вини обвинуваченого – прокурором.

Таким чином, вищевказане, обумовлює необхідність для потерпілої сторони чи сторони захисту отримання професійної правової допомоги з самого початку розвитку подій та/або коли особі стало відомо про внесення відносно неї відомостей до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань.

АО «Кравець і партнери» в своєму штаті має висококваліфікованих фахівців з багаторічним досвідом та досвідом роботи в органах досудового розслідування, що надає перевагу у виявленні прогалин та доповнень при веденні справ в сфері кримінального права.

Scroll to Top

Заказ обратного звонка

    Замовлення зворотного дзвінка