Огляд практики ВС від Ростислава Кравця, що опублікована з 31 липня по 13 серпня 2021 року

За цей період, рекомендую звернути увагу на наступні ухвали, постанови й рішення:

Постанова ВП-ВС про перерахунок заробітної плати й відповідних виплат судді КСУ у відставці

Справа № 826/16464/13-а

Велика палата зазначила яким саме чином потрібно робити перерахунок суддям у разі визнання неконституційними та протиправними норм законодавства, які це регулювали.

52. З огляду на викладене суд першої інстанції обґрунтовано зазначив, що надбавки, розмір яких встановлюється з урахуванням надбавки за вислугу років (надбавка за особливий характер роботи та інтенсивність праці у розмірі 90 відсотків посадового окладу з урахуванням доплати за кваліфікаційний клас та вислугу років), до щомісячного заробітку судді, з якого обчислюється надбавка за вислугу років, не включаються, а їх розмір обчислюється після встановлення розміру надбавки за вислугу років.

70. На підставі частини третьої статті 11 Закону № 2862-XII гарантії незалежності судді, включаючи заходи його правового захисту, матеріального і соціального забезпечення, передбачені цим Законом, поширюються на всіх суддів України і не можуть бути скасовані чи знижені іншими нормативними актами України і Автономної Республіки Крим.

71. Частиною другою статті 44 Закону № 2862-XII було визначено, що розміри посадових окладів суддів встановлюються у відсотковому відношенні до посадового окладу Голови Верховного Суду України і не можуть бути меншими від 50 відсотків його окладу. Посадовий оклад судді не може бути меншим від 80 відсотків посадового окладу голови суду, в якому працює суддя.

79. З огляду на те, що гарантовані законом виплати неможливо поставити в залежність від видатків бюджету, Велика Палата Верховного Суду визнає необґрунтованим висновок Верховного Суду України та Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду, який покладено в основу рішення суду апеляційної інстанції в цій справі, про те, що оскільки в період з 01 червня 2005 року до 01 січня 2006 року жодних змін ні в об`ємі фінансування, ні у виплаті заробітної плати суддів України (крім посадових осіб, зазначених у постановах № 513 та 514) законодавчі чи інші нормативні акти не передбачали, то правових підстав для виплати суддям різниці в заробітній платі не було.

80. Відмова КСУ в перерахунку та виплаті позивачу заробітної плати, відпускних, компенсації за невикористану відпустку, довічного грошового утримання, вихідної допомоги виходячи з розміру посадового окладу, визначеного на підставі частини другої статті 44 Закону № 2862-XII та пункту 1 Постанови № 513, а саме 80 відсотків від посадового окладу голови КСУ, порушує гарантоване статтею 1 Першого протоколу до Конвенції право мирно володіти своїм майном. Доки відповідне положення цього Закону є чинним, органи державної влади не можуть свідомо відмовляти в такій виплаті. Тобто органи державної влади не можуть посилатися на відсутність коштів як на причину невиконання своїх зобов`язань (рішення ЄСПЛ від 08 листопада 2005 року у справі «Кечко проти України»).

93. Оскільки Вищий адміністративний суд України визнав незаконним пункт 5 Постанови № 865 у редакції до часу набрання чинності Постановою № 1310, то у Кабінету Міністрів України не було підстав для виконання постанови цього суду від 16 травня 2007 року, а у КСУ та судів загальної юрисдикції не виникло підстав для застосування Постанови № 865 при обрахунку заробітної плати суддів з 01 червня 2005 року.

94. Отже, посадовий оклад позивача як судді КСУ в період з 01 червня по 03 листопада 2005 року повинен був визначатися на підставі частини другої статті 44 Закону № 2862-ХІІ та пункту 1 Постанови № 513 і становити 12 розмірів мінімальної заробітної плати (15 розмірів мінімальної заробітної плати х 80 %).

98. Таким чином, з огляду на вимоги пункту 1 Постанови № 513 щодо виключення із заробітної плати Голови КСУ надбавки за напруженість та складність роботи, передбаченої Постановою № 1350, надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи, передбаченої Постановою № 2288, здійснення преміювання відповідно до зазначеної постанови та враховуючи, що позивач отримував надбавку за високі досягнення у праці та виконання особливо важливої роботи у розмірі 75 % від суми посадового окладу та доплати за кваліфікаційний клас, установленому Указом № 584/95 (втратив чинність на підставі Указу Президента від 21 січня 2006 року № 46/2006), а не Постановою № 2288, при перерахунку його заробітної плати, відпускних, компенсації за невикористану відпустку, довічного грошового утримання, вихідної допомоги необхідно виключити лише надбавку за напруженість і складність роботи (90 % від суми посадового окладу та доплати за кваліфікаційний клас), передбачену Постановою № 1350, а щомісячну премію врахувати у розмірі 10 % від суми посадового окладу за фактично відпрацьований час, як було встановлено в пункті 1 Постанови № 513 для Голови та заступників Голови КСУ.

140. Абзацом першим пункту 4 Указу № 1150/2002 визначено, що суддя Конституційного Суду України, який має право на відставку та продовжує працювати на цій посаді, одержує заробітну плату та 100 відсотків передбаченого законом щомісячного грошового утримання, належного йому в разі виходу у відставку.

Крім цього, рекомендую звернути увагу на наступну судову практику і роз’яснення:

Зведений огляд судової практики ВС-КЦС за І півріччя 2021 року, в якому викладено найважливіші правові позиції, систематизовані за різними категоріями справ

Видання містить лише короткий опис правових позицій із посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень для детальнішого ознайомлення. Огляд стане в пригоді представникам усіх юридичних професій.

Огляд постанов ВС-КГС, прийнятих у справах про банкрутство державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків (за листопад 2020 року – червень 2021)

https://forum.antiraid.com.ua/topic/12928-ogljad-postanov-vs-kgs-prijnjatih-u-spravah-pro-bankrutstvo-derzhavnih-pidprijemstv-ta-pidprijemstv-u-statutnomu-kapitali-jakih-chastka-derzhavnoyi-vlasnosti-perevishhuje-50-vidsotkiv-za-listopad-2020-roku-cherven-2021/

Зокрема, огляд містить правові висновки стосовно питань, пов’язаних із банкрутством підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію, та підприємств, які не підлягають приватизації.

Огляд актуальної судової практики ВС-КАС за травень – червень 2021 року

У ньому вміщено низку важливих правових позицій КАС ВС, сформульованих під час розгляду адміністративних справ.

Зокрема, викладено висновки у зразковій справі стосовно набуття права на обчислення пенсії відповідно до частини третьої статті 59 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» особами, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження служби, в тому числі військових зборів, та є інвалідами.

У справах щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів наведено, зокрема, правові позиції про:

✅ включення земельного податку до складу інших валових витрат сум, умови несплати земельного податку за спрощеною системою оподаткування, а також ненарахування ПДВ на отримані суми винагороди у грошовій формі (бонуса) покупцю за досягнення відповідних показників обсягу придбання об’єктом оподаткування ПДВ (маркетингові послуги);

✅ обов’язок сплати орендної плати за земельну ділянку державної та/або комунальної власності, надану фізичній особі для ведення фермерського господарства, коли ця ділянка фактично використовується без зміни орендаря в договорі оренди;

✅ перелік інформації, яка зазначається у квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування;

✅ відповідальність за відсутність у платника дозволу на виконання окремих операцій з переробки або повного циклу переробки іншим підприємством.

У справах щодо захисту соціальних прав містяться висновки судової палати, зокрема, стосовно:

✅ правової природи винагороди військовослужбовців за участь в антитерористичній операції;

✅ містобудівних умов та обмежень на забудову декількох земельних ділянок;

✅ повноважень виконавчого комітету органу місцевого самоврядування щодо встановлення режиму роботи підприємств, установ, організацій, які не належать до комунальної власності;

✅ підстав для відмови у призначенні субсидії або скасування раніше призначеної субсидії.

У справах щодо виборчого процесу та референдуму, а також захисту політичних прав громадян викладено висновки судової палати, зокрема, про:

✅ правову природу рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг;

✅ порядок надання безоплатної правової допомоги;

✅ підстави анулювання дозволів на придбання, зберігання і носіння зброї та боєприпасів;

✅ визначення критеріїв відсутності встановлення замовником дискримінаційних умов під час проведення публічних закупівель.

Предметом розгляду Касаційного адміністративного суду були також інші питання застосування законодавчих норм, зокрема й процесуального характеру, стосовно обчислення процесуальних строків на період дії карантину, неможливість зупинення судом процедури проведення електронних торгів.

Огляд практики щодо розгляду ВС-КГС справ у сфері страхування (січень 2020 – квітень 2021 року)

Огляд містить правові висновки Верховного Суду, які сприятимуть забезпеченню сталості та єдності судової практики у справах у сфері страхування, якщо такі рішення ухвалені у спорах, віднесених до юрисдикції господарських судів, зокрема, щодо таких питань:

✅ про укладення, виконання, припинення / розірвання договорів страхування;

✅ що виникають у правовідносинах добровільного та обов’язкового страхування;

✅ окремі питання, що виникають під час розгляду справ у сфері страхування.

Огляд судової практики ВС-ККС за червень 2021 року

Зокрема, ККС ВС звернув увагу на такі проблеми кримінального права, як:

✅ кваліфікація дій обвинуваченого за ч. 3 ст. 187 КК України за вчинення розбою з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище у разі, якщо він здійснює опосередковане проникнення до житла, іншого приміщення чи сховища, до якого немає вільного доступу;

✅ застосування примусових заходів виховного характеру залежно від віку, якого досягнув обвинувачений під час постановлення ухвали про застосування цих примусових заходів;

✅ кваліфікація заволодіння чужим майном із погрозою застосування кишеньковим ножем, який потерпілий сприймав як холодну зброю, з використанням якої йому могли б бути спричинені тілесні ушкодження.

Окрім того, Касаційний кримінальний суд висловився з приводу таких питань кримінального процесуального права України:

✅ чи має процесуальні повноваження суд апеляційної інстанції за наявності відповідних підстав для постановлення ухвал, які не вирішують справи по суті, однак звертають увагу уповноважених органів на встановлені у кримінальному провадженні факти порушення закону, що потребують вжиття належних заходів реагування;

✅ чи може вважатися відсутність печатки у висновку експертизи істотним порушенням кримінального процесуального закону, що зумовлює визнання висновку експерта недопустимим доказом;

✅ чи можуть бути стягнуті в межах задоволення цивільного позову у кримінальному провадженні кошти, витрачені потерпілим на благодійність.

Також огляд містить інформацію про кримінальне провадження, повернуте об’єднаною палатою на розгляд колегії Касаційного кримінального суду для прийняття рішення.

Огляд судової практики ВС-ККС за І півріччя 2021 року

В огляді зібрано найважливіші правові позиції ККС ВС за І півріччя 2021 року, які для зручності користування систематизовано за відповідними питаннями кримінального та кримінального процесуального права.

Постанова ВС-КЦС про недійсність договору відступлення права вимоги за кредитним договором з Укрсоцбанком через фінансові компанії фізичній особі

Cправа № 639/6370/18

Верховний суд залишив в силі рішення попередніх інстанцій зазначивши, що задовольняючи позовні вимоги, суди виходили з того, що розмір грошової вимоги перевищує ціну відступлення вимоги, тому оспорюваний договір є договором факторингу, оскільки вказана різниця є платою (фінансовою вигодою), яку отримує фактор за договором факторингу. Фактично відбулася заміна кредитодавця – банку, який є фінансовою установою та має право на здійснення операцій з надання фінансових послуг, на фізичну особу ОСОБА_2 , який не є фінансовою установою у розумінні Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» і не може надавати фінансові послуги, зокрема й у формі факторингу. Отже, наявні передбачені законом підстави для визнання договору про відступлення права вимоги за кредитним договором та договором іпотеки недійсним.

Фактично АТ «Укрсоцбанк», ТОВ «ФК «Довіра та гарантія», ТОВ «ФК «Укрфінстандарт» та ОСОБА_2 уклали ряд угод, завдяки яким здійснили перехід права на вимогу кредитного та іпотечного договорів від банку до фізичної особи. При цьому, оскільки договір факторингу не може бути укладений між банком та фізичною особою, задіяли спосіб переходу формально начебто правильний, проте за змістом такий, що лише приховав дійсні наміри сторін.

На підставі викладеного, суди дійшли правильного висновку, що укладений 19 вересня 2018 року між ТОВ «ФК «Укрфінстандарт» і ОСОБА_2 договір є договором факторингу, останній не має ліцензії на здійснення фінансових послуг, тому наявні передбачені законом підстави для визнання договору про відступлення права вимоги за кредитним договором та договором іпотеки недійсним.

Постанова КАС про залишення в силі ухвали про забезпечення позову щодо скасування перереєстрації права власності на квартиру та відмові у зустрічному забезпеченні

Справа № 760/6622/21

Це наша справа. Апеляційний суд зазначив, що задовольняючи частково заяву про забезпечення позову, суд першої інстанції виходив з того, що невжиття заходів забезпечення шляхом накладення арешту на квартиру може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду. У разі відчуження відповідачем спірного об`єкту нерухомого майна, будуть порушені права позивачів на ефективний захист. Зокрема, вимоги позивачів про визнання права власності на квартиру неможливо буде розглянути без залучення нових співвласників, що призведе до затягування розгляду справи та її вирішення.

Колегія суддів погоджується з такими висновками суду.

У поданій заяві про забезпечення позову чітко вказано вид забезпечення позову, зазначено усю необхідну інформацію про предмет забезпечення.

Заява містять достатньо обґрунтовані припущення про те, що невжиття заходів забезпечення позову може у майбутньому утруднити або зробити неможливим виконання рішення суду.

Таким чином, забезпечення позову шляхом накладення арешту на квартиру, є співмірним із заявленими позовними вимогами.

Будь-яких доказів, що у зв`язку із застосуванням заходів забезпечення позову, будуть порушені права апелянта або інших осіб, суду апеляційної інстанції не представлено.

Посилання в апеляційній скарзі на те, що вид забезпечення, який просить застосувати позивач, не узгоджується з визначеним ч. 3 ст. 150 ЦПК України принципом співмірності, колегія суддів не приймає, оскільки забезпечення позову шляхом накладення арешту на спірну квартиру є співмірним із позовними вимогами про скасування права власності на квартиру та визнання права власності на квартиру за позивачами.

Доводи апеляційної скарги про те, що судом не вирішено питання зустрічного забезпечення, колегія суддів відхиляє, оскільки не застосування зустрічного забезпечення у даному випадку не є підставою для скасування ухвали суду. При цьому за відсутності обставин, які є обов`язковою умовою застосування зустрічного забезпечення, таке забезпечення є правом, а не обов`язком суду.

Рішення Подільського райсуду про визнання виконавчого напису ПНКМНО Хари Н.С. на користь ПУМБ таким, що не підлягає виконанню

Справа № 758/1635/20

Це наша справа, суд зазначив, що у виконавчому написі так само відсутнє будь-яке посилання на документ, який би доводив наявність у заявника права вимоги за кредитним договором між АТ «Банк Ренесанс Капітал» і ОСОБА_1 .

Таким чином, як вбачається із пакету документів заявник ПАТ «ПУМБ» не подав нотаріусу необхідний документ, яким має бути оригінал кредитного договору, або – за змістом закону, що встановлює дану вимогу – у разі відступлення права вимоги – нотаріусу у такому випадку мають бути подані сукупність документів: кредитного договору і договору про відступлення-набуття права вимоги новим кредитором. Натомість в поданому заявником пакеті необхідних документів відсутній договір про відступлення права вимоги чи інший документ, який би прямо вказував на заміну первісного кредитора на нового – заявника. Це явно не відповідає вимогам закону, який встановлює перелік необхідних документів, які мають бути подані нотаріусу для вчинення виконавчого напису.

Отже, заявником не дотримано вимог закону щодо подання повного пакету документів, необхідних для вчинення виконавчого напису, а нотаріусом на даний недолік не звернуто увагу і в порушення вимог закону вчинено виконавчий напис при відсутності вказаного необхідного документу (виписки з рахунку) чи іншого документу, який би був рівнозначний вказаному і доказував би безспірність заборгованості, її розмір та безспірність її стягнення.

Крім того, у виконавчому написі відсутня достатня і безспірна інформація щодо строку прострочення та періоду, за який виникла заборгованість.

Таким чином, виконавчий напис вчинено за заявою особи, яка не подала необхідних документів і зокрема не подала документу, який би засвідчував право вимоги вказаної особи; даний виконавчий напис вчинено на підставі документів, які не підтверджують безспірність даної заборгованості і відповідно дає підстави для безспірного її стягнення.

Ухвала Подільського суду про забезпечення позову визнання виконавчого напису ПНКСРНО Грисюк О.В. на користь Перший Інвестиційний клуб таким, що не підлягає виконанню

Справа № 758/8280/21

Це наша справа. Суд, вивчивши заяву про забезпечення позову, її обґрунтування, всебічно та повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується дана заява, об`єктивно оцінивши докази, які мають істотне значення для її розгляду і вирішення по суті, з урахуванням наявності ризиків, що невжиття заходів забезпечення позову може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду, приходить до висновку, що заява підлягає задоволенню.

Вирішуючи питання про забезпечення позову, суд бере до уваги інтереси не тільки позивача, а й інших осіб, права яких можуть бути порушені, у зв`язку із застосуванням відповідних заходів.

Пунктом 6 частини 1 ст. 150 ЦПК України передбачено, що позов забезпечується зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа, який оскаржується боржником у судовому порядку.

Зупинити стягнення у виконавчому провадженні № 65517747, що здійснюється приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва Сіщуком Володимиром Васильовичем на підставі виконавчого напису приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області Грисюк Олени Василівни № 7950 від 12.05.2021.

Цей огляд зроблений з використанням системи ZakonOnline.com.ua Рекомендую її через дуже дружній та зручний інтерфейс із зазначенням всіх процесуальних документів по конкретній справі і великої кількості корисних перехресних посилань, а також пошуку конкретної постанови і правової позиції.

Не забудьте підключитись на наші канали з останніми новинами і оглядами судової практики. Разом з описом історичних подій й цитатами на кожен день.

Книги з таблицями судових рішень неоднакового застосування норм права за кредитними, сімейним, страховим і зобов’язальних правовідносин, банкрутства. Правові висновки ЄСПЛ Ви можете придбати тут.

Також раджу звернути увагу на:

Таблиця строків позовної давності

Ставки судового збору з 01.01.2021

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх

Заказ обратного звонка