Огляд практики ВС від Ростислава Кравця, що опублікована з 27 травня по 02 червня 2023 року

Огляд практики ВС від Ростислава Кравця, що опублікована з 27 травня по 02 червня 2023 року

Поки Велика палата незаконно зареєстрованого Верховного суду без України намагається уникнути відповідальності за продаж рішень, окремі судді-трирічки та судді у яких ймовірно були знайдені кошти, що передавались ексголові цього незаконного утворення Всеволоду Князєву, як хабар, строчать окремі думки до усіх сумнівних постанов, чим ще більше привертають до себе увагу. Схоже, що ті ляльководи, що стоять за НАБУ й САП вирішили якомога ефективніше використати ситуацію з повною безпорадністю та залежністю судової гілки влади у власних, корисливих інтересах.

До огляду увійшло практика ВС-КАС за квітень, правова позиція ВС-КАС у справах про зупинення реєстрації податкових накладних, постанова ВС-КГС щодо скасування рішення Постійно діючого Третейського суду при АУБ, Постанова КАС про неможливість нарахування за ч.2 ст.625 ЦК у разі закриття 11 років тому виконавчого провадження, Постанова ВС-КЦС у справі щодо поділу корпоративних прав подружжя, а також Зразок заяви про вчинене кримінальне правопорушення пов’язане з незаконним відстороненням від роботи й багато іншого.

За цей період, рекомендую звернути увагу на наступні ухвали, постанови й рішення:

Огляд судової практики ВС-КАС за квітень 2023 року

В огляді вміщено низку важливих правових позицій КАС ВС, сформульованих під час розгляду адміністративних справ.

У рішеннях у справах щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів містяться правові позиції колегії суддів про:

✅правильність формування податкового кредиту;

✅нормативно обґрунтовані втрати матеріалів та відходів у процесі виробництва;

✅застосування спеціальних правил для підтвердження даних, визначених у податковій звітності;

✅визначення згідно з УКТ ЗЕД коду товару «сало свиней»;

✅визнання протиправною картки відмови у прийнятті митної декларації під час переміщення окремих товарів / робіт / послуг з території України на тимчасово окуповану територію;

У рішеннях у справах щодо захисту соціальних прав викладено правові позиції колегій суддів стосовно:

✅підстав для зміни місця розташування рекламних засобів, розміщених відповідно до дозволів, термін дії яких не сплив;

✅необхідності встановлення причинно-наслідкового зв’язку між смертю військовослужбовця та вчиненням ним кримінального або адміністративного правопорушення для вирішення питання про призначення одноразової грошової допомоги;

✅неможливості реалізації права на отримання одноразової грошової допомоги в більшому розмірі на підставі різних нормативно-правових актів;

✅обов’язковість повідомлення контролюючим органом суб’єкта господарювання щодо проведення позапланової перевірки до початку її проведення та наслідки недотримання цього обов’язку;

✅ненадання споживачу достовірної інформації щодо фактичного виробника нафтопродукту, його місцезнаходження, а також дати виготовлення нафтопродукту, як підстави для притягнення суб’єкта господарювання до відповідальності за порушення Закону України «Про захист прав споживачів».

У рішеннях у справах щодо виборчого процесу та референдуму, а також захисту політичних прав громадян наведено правові позиції колегій суддів про:

✅видалення недостовірних відомостей щодо адвоката володільцем / розпорядником персональних даних на підставі рішення суду;

✅звернення фізичних чи юридичних осіб як підставу для проведення органом контролю перевірки арбітражного керуючого;

✅правомірність наявності камер відеоспостереження у виправних установах (не є порушенням права особи на приватне життя);

✅обов’язок замовника вказати способи підтвердження відповідності предмета закупівлі екологічним характеристикам у разі наявності в тендерній документації умови відповідності товарів, послуг чи робіт таким характеристикам;

✅підставу для зменшення або невиплати премії прокурору.

Огляд містить також важливі правові позиції процесуального характеру, зокрема про виключне право суду на визнання певних дій зловживання зловживанням процесуальними правами.

Постанова ВС-КАС про визнати протиправним та скасувати рішення Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та зобов’язання зареєструвати

Справа № 460/8040/20

Це рішення мона розбирати на цитати у справах де податкова блокуючи реєстрацію податкових накладних не пояснює, що саме у неї викликає сумніви та фактично блокуванням підміняє проведення перевірки.

Саме рішення яскраво демонструє той рівень некомпетентності та корупції, що породжено діючою владою.

Суд зазначив (п.п.45, 56, 66-67, 70, 73, 76):

45. Отже, у разі зупинення реєстрації податкової накладної на підставі пункту 1 Критеріїв ризиковості здійснення операцій, контролюючий орган має витребувати від платника документи на спростування наявних у органу ДПС сумнівів, пов’язаних з легальністю діяльності юридичної особи, вказавши які саме аспекти належить висвітити платнику податків у своїх поясненнях.

70. Суд звертає увагу, що у випадку неконкретизації переліку документів у квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної платник податків перебуває у стані правової невизначеності, що позбавляє його можливості надати контролюючому органу необхідний в розумінні суб’єкта владних повноважень пакет документів, а для контролюючого органу, відповідно, створюються передумови для можливого прояву негативної дискреції – прийняття рішення про відмову у реєстрації податкової накладної.

73. При цьому, колегія суддів зауважує, що у межах спірних правовідносин, приймаючи рішення про реєстрацію податкових накладних, контролюючий орган не здійснює повний аналіз господарської операцій позивача на предмет їх реальності. Змістовна оцінка господарської операції може бути проведена лише за результатом здійснення податкової перевірки платника податків, підстави та порядок проведення якої визначено нормами ПК України.

74. Здійснення моніторингу відповідності ПН/РК критеріям оцінки ступеня ризиків є превентивним заходом, спрямованим на убезпечення від безпідставного формування податкового кредиту за операціями, що не підтверджені первинними документами або підтверджені платником податку копіями документів, що складені з порушенням законодавства. Здійснення моніторингу не повинне підміняти за своїм змістом проведення податкових перевірок як способу реалізації владних управлінських функцій податкового органу.

76. Колегія суддів погоджується з висновками судів попередніх інстанцій про те, що саме лише зазначення про відсутність документів не є достатньою підставою для відмови в реєстрації податкової накладної, оскільки контролюючим органом повинно бути зазначено об’єктивні обставини, які перешкоджають реєстрації податкової накладної з урахуванням відсутності таких документів, при цьому, обов’язково повинна бути надана оцінка тим документам, що фактично подано платником податку.

Постанова ВС-КГС про скасування рішення Постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків та відмови у видачі виконавчого документа на примусове виконання рішення

Справа № 873/30/23

Це наша справа. В чергове довели, що за свої права потрібно боротись і обирати третейські суди дуже уважно. Сама справа теж дуже цікава і фактичне зловживання правами, на мій погляд, намагались узаконити рішенням Третейського суду.

Верховний суд погодився з Північним апеляційним господарським судом і зазначив:

Системний аналіз наведених положень Регламенту Постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків та Положення свідчить, що формування складу суду – визначення та призначення судді у конкретній третейській справі, спір, в якій підлягає розгляду суддею одноособово, віднесено до повноважень голови третейського суду або його заступника, який з цього приводу видає розпорядження.

Такі положення зазначеного Регламенту узгоджуються із приписами статей 16, 17 Закону України “Про третейські суди”, якими унормовано порядок формування складу третейського суду в постійно діючому третейському суді. Разом з тим недотримання таких вимог свідчить про порушення вимог законності формування складу третейського суду, яка в тому числі також є одним із принципів на яких за статтею 4 Закону України “Про третейський суд” утворюється і діє третейський суд.

Однак зі змісту наявного в третейській справі розпорядження голови Третейського суду про призначення складу третейського суду вбачається, що зазначене розпорядження не містить відомостей щодо номеру та дати видачі відповідного розпорядження у справі. Тобто, в розпорядженні голови Третейського суду відсутні такі реквізити як номер та дата видачі розпорядження.

Відтак неможливо достеменно встановити дату прийняття такого розпорядження, дотримання Постійно діючим Третейським судом при Асоціації українських банків 5-тиденного строку, передбаченого пунктом 2 статті 17 його Регламенту і, як наслідок, дотримання таким судом принципів законності та незалежності при формуванні складу суду.

До того ж, як свідчить зміст пункту 2 статті 17 Регламенту Постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків, саме з наявністю такого реквізиту розпорядження голови третейського суду про призначення складу третейського суду як дата, пов’язується можливість перевірки та надання оцінки дотримання порядку визначення складу суду для розгляду конкретної третейської справи, адже саме дата розпорядження дозволяє перевірити та визначити наявність у третейського судді повноважень на вчинення процесуальних дій у третейській справі з відповідної дати.

Відсутність у розпорядженні голови Третейського суду при Асоціації українських банків таких реквізитів як дата його видачі та реєстраційний індекс (номер) ставить під обґрунтований сумнів юридичну силу такого документа та позбавляє можливості перевірити й достеменно встановити момент набуття повноважень (компетенції) третейським суддею для розгляду конкретної справи.

За цих умов, склад суду, яким здійснено розгляд третейського спору за наявності відповідних обставин не може бути визнано таким, що відповідає вимогам статей 16 – 19 Закону України “Про третейські суди”.

Постанова КАС, що залишила в силі рішення Дарницького райсуду Києва про відмову Укргазбанку у стягненні через 11 років після повернення виконавчого документа 3% річних та індексу інфляції за ч.2 ст.625 ЦК

Справа № 753/1527/22

Це наша справа. Приємно читати рішення, яке підготовлено не дилетантами, казкарями та суддями-трирічками, що в суд пішли за зарплатами, а професійними суддями.

Апеляційний суд погодився з судом першої інстанції і зазначив:

Відмовляючи в позові ПАТ АБ «Укргазбанк», суд першої інстанції виходив із того, що постановою старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень управління ДВС ГТУЮ у м. Києві від 21 червня 2012 року було закінчено виконавче провадження № 32357911 з примусового виконання виконавчого листа № 2-717/11 від 14 грудня 2011 року про стягнення кредитної заборгованості, тому заявлені вимоги про стягнення трьох процентів річних на підставі ст. 625 ЦК України за невиконння зобов’язань за даним кредитом не грунтуються на вимогах закону.

Апеляційний суд погоджується із вказаними висновками, так як вони є обґрунтованими, відповідають обставинам справи і вимогам закону.

Конструкція статті 625 ЦК України щодо нарахування трьох процентів річних та інфляційних втрат розрахована на її застосування до такого грошового зобов’язання, вимога в якому може бути захищена в судовому (примусовому) порядку. Кредитор в натуральному зобов’язанні не має права на нарахування трьох процентів річних та інфляційних втрат, оскільки вимога в такому зобов’язанні не може бути захищена в судовому (примусовому) порядку.

Разом із тим, враховуючи, що державним виконавцем 21 червня 2012 року винесено постанову про закінчення виконавчого провадження на підставі постанови Господарського суду Харківської області від 18 липня 2011 року по справі № 5023/4737/11, якою ОСОБА_1 визнано банкрутом, дану постанову державного виконавця не було оскаржено банком як кредитором у зобов’язанні, яке трансформувалось із грошового зобов’язання, що виникло із кредитних правовідносин, на зобов’язання, яке виникло з судового рішення, і докази відновлення даного виконавчого провадження по виконанню рішення Дарницького районного суду м. Києва від 20 січня 2011 року в матеріалах справи відсутні, примусові зобов’язання ОСОБА_1 , встановлені цим рішенням, були припинені.

Таким чином, оскільки 3 % річних були нараховані позивачем ПАТ «Укргазбанк» на вимогу, яка на даний час існує в натуральному зобов’язанні в зв’язку з закінченням виконавчого провадження, яке не може бути розпочате знову, апеляційний суд погоджується з правильними висновками суду першої інстанції про відмову в позові за безпідставністю.

Постанова ВС-КЦС про порядок поділу спільного майна подружжя, яке було внесено у статутний капітал товариства

Справа № 369/9429/18

Верховний суд зазначив, що згідно зі статтею 115 ЦК України господарське товариство є власником: майна, переданого йому учасниками товариства у власність як вклад до статутного (складеного) капіталу; продукції, виробленої товариством у результаті господарської діяльності; одержаних доходів; іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.

Вкладом до статутного (складеного) капіталу господарського товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом.

Отже, якщо один з подружжя є учасником господарського товариства і вносить до його статутного капіталу майно, придбане за рахунок спільних коштів подружжя, то таке майно переходить у власність цього товариства, а в іншого з подружжя право власності на майно (тобто речове право) трансформується в право вимоги (зобов’язальне право), сутність якого полягає у праві вимоги виплати половини вартості частки у майні товариства в разі поділу майна подружжя та право вимоги половини отриманого доходу від діяльності товариства.

Зразок заяви про вчинене кримінальне правопорушення пов’язане з незаконним відстороненням від роботи

Дуже часто, громадяни України, що зазнали приниження та продовжують зазнавати приниження від своїх керівників, які на виконання незаконної постанови Кабінету міністрів України та Наказу Міністерства охорони здоров’я України, якими їх примушували до участі в медичному експерименті під страхом залишення без засобів для існування, просять не тільки відновити їх порушене право, а й притягнути безпосередньо виконавців цього злочину до кримінальної відповідальності.

У зв’язку з цим адвокатами Адвокатського об’єднання Кравець і партнери було розроблено зразок заяви про вчинене кримінальне правопорушення.

Зразок додано у форматі ворд з можливістю заповнення свої даних та направлення його в управління поліції зп місцем скоєння злочину.

Звертаємо увагу, що у разі не внесення за цією заявою інформації про злочин до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, не визнання заявника потерпілим і не початку досудового розслідування, такі дії потрібно буде в 10-денний строк, оскаржити у суді.

Відео про порядок заповнення та підстави кримінальної відповідальності вийде у вівторок 06 червня 2023 року. Тут також поставлю посилання. А поки можете скачати, ознайомитись і почекати відео у мене на каналі – https://www.youtube.com/@pravork

Цей огляд зроблений з використанням системи ZakonOnline.com.ua Рекомендую її через дуже дружній та зручний інтерфейс із зазначенням всіх процесуальних документів по конкретній справі і великої кількості корисних перехресних посилань, а також пошуку конкретної постанови і правової позиції.

Не забудьте приєднатися до наших каналів з останніми новинами і оглядами судової практики. Разом з описом історичних подій й цитатами на кожен день.

Книги з таблицями судових рішень неоднакового застосування норм права за кредитними, сімейним, страховим і зобов’язальних правовідносин, банкрутства. Правові висновки ЄСПЛ Ви можете придбати тут.

Також раджу звернути увагу на:

Таблиця строків позовної давності

Ставки судового збору з 01.01.2023

Leave a Comment

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Scroll to Top

Заказ обратного звонка

    Замовлення зворотного дзвінка