Огляд практики ВС від Ростислава Кравця, що опублікована з 24 по 30 червня 2023 року

Огляд практики ВС від Ростислава Кравця, що опублікована з 24 по 30 червня 2023 року

Велика палата з трудом видала за тиждень одну постанову щодо повноважень прокурора і судді-трирічки додали до словникового запасу правників ще один вираз — засадничі положення. Хоча постанова й одна, але відступ в ній від сформованої практики зроблено, як я неодноразово повторював слова свого знайомого з військової кафедри — стабільність це знака майстерності.

Також до огляду увійшла практика ЄСПЛ за квітень, де ЄСПЛ зробив висновок про можливість оскарження неправомірних дій правоохоронців в адміністративному порядку на відміну від науковців-теоретиків та суддів трирічок з Великої палати, а також огляд за це ж час практики ВС-КГС.

За цей період, рекомендую звернути увагу на наступні ухвали, постанови й рішення:

Постанова ВП ВС про представництво прокурором інтересів місцевої ради при оскарженні договору на постачання природного газу школі

Справа № 905/1907/21

Судді трирічки поповнили словниковий запас і тепер є не тільки виснування, адвокатка, а завдяки цій постанові — засадничі положення. Неефективність побудованого місцевого самоврядування та відсутність самостійності у прийнятті рішень призводить до негативних наслідків для держави.

Суд зазначив:

10.1. У відносинах щодо розрахунків з постачальником природного газу за договором комунальний заклад, який є розпорядником бюджетних коштів, виступає не як суб’єкт владних повноважень, а як сторона у зобов’язальних правовідносинах (див. mutatis mutandis висновки Великої Палати Верховного Суду, викладені у підпунктах 6.27-6.29 постанови від 13.11.2019 у справі № 922/3095/18 та підпунктах 6.30-6.32 постанови від 23.10.2019 у справі № 922/3013/18).

10.2. Використання коштів місцевого бюджету становить суспільний інтерес та стосується прав та інтересів великого кола осіб – мешканців відповідної області. Завданням органу місцевого самоврядування є забезпечення раціонального використання майна та інших ресурсів, що перебувають у комунальній власності. Неефективне витрачання коштів місцевого бюджету, зокрема шляхом укладення підконтрольним органу місцевого самоврядування комунальним закладом незаконних правочинів, може порушувати економічні інтереси відповідної територіальної громади.

10.3. Оскільки засновником комунального закладу та власником його майна є територіальна громада в особі органу місцевого самоврядування, що фінансує і контролює діяльність такого комунального закладу, а також зобов’язаний контролювати виконання обласного бюджету, зокрема законність та ефективність використання зазначеним закладом коштів цього бюджету за договорами про закупівлю товарів, то вказаний орган місцевого самоврядування є особою, уповноваженою на вжиття заходів представницького характеру щодо захисту інтересів територіальної громади, інтереси якої є складовою інтересів держави, пов’язаних із законним та ефективним витрачанням коштів обласного бюджету. Схожі висновки викладені у постановах КГС ВС від 22.12.2022 у справі № 904/123/22, від 26.10.2022 у справі № 904/5558/20 (підпункти 5.50, 5.51) та від 21.12.2022 у справі № 904/8332/21 (пункт 33).

Крім цього, рекомендую звернути увагу на наступну судову практику і роз’яснення:

Огляд рішень ЄСПЛ за квітень 2023 року

Огляд рішень за вказаний період важливий насамперед наданим ЄСПЛ Консультативним висновком за процедурою, передбаченою Протоколом № 16 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Так, Верховний суд Фінляндії звернувся до ЄСПЛ із запитом про тлумачення обсягу права біологічних батька / матері у світлі статей 6 та 8 Конвенції в контексті розгляду справи національними судами щодо надання дозволу на усиновлення повнолітньої особи іншою особою.

У своєму висновку ЄСПЛ, окрім іншого, зазначив, що оскільки судові процедури щодо усиновлення повнолітньої особи можуть розглядатися як такі, що впливають на приватне життя біологічних батьків, таким особам має бути надана можливість бути почутими, а наведені ним / нею аргументи особа, яка ухвалює рішення, повинна належним чином узяти до уваги. Проте підхід, передбачений національним законодавством Фінляндії, згідно з яким у справах про усиновлення повнолітніх осіб біологічні батьки не мають права виступати сторонами або оскаржити таке рішення до вищої інстанції, перебуває в межах розсуду держав – учасниць Конвенції.

Вартою уваги є також справа JÍROVÁ AND OTHERS v. the Czech Republic, відповідно до обставин якої через негативний вплив батьків-вихователів на психічний розвиток узятої на виховання дитини, що було підтверджено результатами обстеження, останню було поміщено до дитячого будинку, а контакт із батьками-вихователями – обмежено. Ці заходи було припинено лише через рік після досягнення дитиною повноліття. Батьки-вихователі та дитина скаржилися на такі заходи в значенні ст. 8 Конвенції, які, на їхню думку, становили неправомірне втручання в їхнє сімейне життя.

Суд, розглянувши цю справу, виснував, що національні органи належно оцінили та зважили всі обставини справи, включно з висновками експертів, а також позицією сторін та ухвалили рішення, керуючись найкращими інтересами дитини, а отже порушення не було.

У справі UAB KESKO SENUKAI LITHUANIA v. Lithuania компанія-заявник поскаржилася до національних судів на дії Ради з питань конкуренції, які остання вчиняла під час перевірки офісу компанії-заявника, та на подальшу відмову Ради з питань конкуренції розглянути скаргу компанії-заявника на ці дії, зокрема такі, як прибуття працівників цього органу до офісу в супроводі поліції і без негайного пояснення своєї мети; у протоколі перевірки не зазначалося про участь поліції в проведенні перевірки; було скопійовано та вилучено невибірково значну кількість документів без перевірки їх значення для розслідування тощо.

Національні суди відмовили в розгляді скарги, аргументувавши це тим, що відмова Ради з питань конкуренції про відхилення скарги компанії щодо проведення перевірки не мала правових наслідків, тому не могла бути предметом адміністративної справи. Суди вважали, що правові наслідки могли настати лише за умови завершення розслідування й ухвалення остаточного рішення у справі про стверджуване встановлення фіксованих цін компанією-заявником, у межах якого відбулася перевірка її офісу.

Констатуючи порушення ст. 8 Конвенції в цій справі, ЄСПЛ, серед іншого, вказав, що відмова в судовому перегляді свідчила про відсутність ефективних гарантій проти свавілля та зловживань у цій справі.

Огляд судової практики ВС-КГС за квітень 2023 року

Зокрема, у постановах колегій суддів КГС ВС містяться правові висновки про:

✅ незворотність дії в часі Закону України «Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти України»;

✅ наслідки зазначення у згоді на укладення одним із подружжя договору щодо розпорядження часткою у статутному капіталі ТОВ, яка є спільним майном подружжя, статусу фізичної особи як учасника ТОВ і незазначення її статусу як іншого з подружжя;

✅ підстави виникнення переддоговірного спору;

✅ відсутність у суду повноважень на власний розсуд визначати відповідача у справі.

У постановах судової палати для розгляду справ про банкрутство КГС ВС сформульовано правові висновки стосовно:

✅ наслідків одночасного звернення ініціюючих кредиторів до різних господарських судів із заявами про відкриття провадження у справі про банкрутство до того самого боржника;

✅ судового контролю у виконавчих провадженнях за рішеннями щодо боржника.

У постанові об’єднаної палати КГС ВС зроблено висновок про відшкодування за рахунок позивача сплаченого відповідачем судового збору в разі відмови позивача від позову й закриття провадження у справі на підставі п. 4 ч. 1 ст. 231 ГПК України та відступлено від висновку, викладеного в раніше ухваленій постанові КГС ВС.

Цей огляд зроблений з використанням системи ZakonOnline.com.ua Рекомендую її через дуже дружній та зручний інтерфейс із зазначенням всіх процесуальних документів по конкретній справі і великої кількості корисних перехресних посилань, а також пошуку конкретної постанови і правової позиції.

Не забудьте приєднатися до наших каналів з останніми новинами і оглядами судової практики. Разом з описом історичних подій й цитатами на кожен день.

Книги з таблицями судових рішень неоднакового застосування норм права за кредитними, сімейним, страховим і зобов’язальних правовідносин, банкрутства. Правові висновки ЄСПЛ Ви можете придбати тут.

Також раджу звернути увагу на:

Таблиця строків позовної давності

Ставки судового збору з 01.01.2023

Leave a Comment

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Scroll to Top

Заказ обратного звонка

    Замовлення зворотного дзвінка