Огляд практики ВС від Ростислава Кравця, що опублікована з 16 по 22 вересня 2023 року

Огляд практики ВС від Ростислава Кравця, що опублікована з 16 по 22 вересня 2023 року

На цьому тижні Велика палата незаконно зареєстрованого Верховного суду (не України) разом з ОЗУ, що там знаходиться за повідомленнями НАБУ, вирішила відпочити та дати спокій Україну від своїх виснувань, але Об’єднана палата Касаційного кримінального суду, куди потрапили деякі судді з ВП ВС, такого послаблення українцям не дала і зробила дуже цікаві висновки, що суперечать не тільки Конституції України, Кримінальному процесуальному кодексу України, але й здоровому глузду. В принципі все в стилі ВП ВС. Мабуть, хвороба з правничого фетишизму й бажання нищення прав людини починає поширюватись.

Окрім цього, до огляду включена практика ВС-КАС та ВС-ККС, постанова ВС-КЦС щодо можливості припинення іпотеки, постанова щодо розповсюдження ГО ВО Автомайдан через проект Prosud брехливої інформації про суддів і чергова постанова про скасування незаконного протоколу НАЗК про корупцію й багато іншого.

За цей період, рекомендую звернути увагу на наступні ухвали, постанови й рішення:

Завідомо незаконна постанова ОП ВС-ККС щодо застосування положень п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України та відсутності підстав для зупинення строку на час ознайомлення прокурора з матеріалами сторони захисту

Справа № 711/8244/18

Спотворення законодавства те перекручування правових норм, та вигадування неіснуючих норм, ігнорування Законів, Конституції України та прав людини дійшло до кримінальної юрисдикції. Це й не дивно, судді Великої палати, що туди потрапили, як той вірус, розносять розпад і смерть для прав людини.

Судді всупереч Закону, Конституції України та здоровому глузду виснували:

Висновок щодо застосування положень п. 10 ч.1 ст. 284 КПК України

1. Датою введення в дію положень, вказаних у пункті 4 § 2 розділу 4 Закону України від 03 жовтня 2017 року № 2147-VIII «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального Кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів», у тому числі пункту 10 частини 1 статті 284 КПК України, є 16 березня 2018 року.

2. Пункт 10 частини 1 статті 284 КПК України застосовується лише до кримінальних проваджень, відомості про які внесені до ЄРДР після введення в дію цього положення, тобто поширюється на кримінальні провадження, відомості про які внесені до ЄРДР з 16 березня 2018 року, і не поширюється на кримінальні провадження, відомості щодо яких внесені в ЄРДР до вказаної дати.

Висновок щодо впливу на перебіг строку досудового розслідування часу ознайомлення прокурора з матеріалами сторони захисту

Період ознайомлення сторони обвинувачення з матеріалами, відкритими стороною захисту в порядку, передбаченому статтею 290 КПК України, не впливає на перебіг строку досудового розслідування, передбаченого ст. 219 КПК України, і не зупиняє його.

В спотворенні правових норм взяли участь: Білик Наталія Володимирівна; Антонюк Наталія Олегівна; Король Володимир Володимирович; Луганський Юрій Миколайович; Марчук Олександр Петрович; Наставний Вячеслав Володимирович. Єдиний суддя, який цьому заперечив — Анісімов Герман Миколайович. Громадяни України повинні знати прізвища всіх цих суддів.

Крім цього, рекомендую звернути увагу на наступну судову практику і роз’яснення:

Огляд судової практики ВС-КАС за липень – серпень 2023 року

В огляді вміщено низку важливих правових позицій КАС ВС, сформульованих під час розгляду адміністративних справ, зокрема, про:

✅встановлення законодавчої заборони на період дії правового режиму воєнного стану щодо безоплатної передачі земель державної, комунальної власності у приватну власність;

✅підставу для заміни посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, на посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

✅зарахування до вислуги років на пільгових умовах (один місяць служби за три місяці) часу проходження служби, протягом якого особа брала участь в антитерористичній операції, для визначення розміру пенсії, а не для її призначення;

✅забезпечення доступності повної загальної середньої освіти;

✅відповідальність командира за своїх підлеглих;

✅дату, з якої обчислюється 1095-денний строк, упродовж якого може бути накладений штраф;

✅строк реєстрації акцизного складу;

✅документи, за допомогою яких можна підтвердити здійснення реєстраційних дій з транспортним засобом у разі відсутності реєстрових записів у Єдиному державному реєстрі транспортних засобів МВС.

Окремо наведено правові позиції з процесуальних питань щодо:

✅адміністратора підсистем «Електронний суд» та «Електронний кабінет» Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи;

✅відшкодування витрат на професійну правничу допомогу;

✅зловживання процесуальними правами в разі подання двох однакових за змістом позовів.

Огляд судової практики ВС-ККС за серпень 2023 року

У сфері кримінального права:

– встановлено, що саме по собі бажання засудженого брати участь у воєнних діях з оборони України під час дії воєнного стану без документального підтвердження його зарахування до лав Збройних Сил України чи інших військових формувань не є підставою звільнення засудженого від відбування покарання з випробуванням;

– акцентовано на тому, що якщо засуджений вчинив продовжуване кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 176 КК України, то під час кваліфікації враховується загальна сума кількісних показників, пов’язаних із кожним діянням, вчиненим особою, що утворюють це одиничне кримінальне правопорушення.

У сфері кримінального процесуального права:

– констатовано, що експерти під час проведення експертизи можуть проводити ситуаційне моделювання за умови, що вони керувалися вихідними даними, наданими слідчим, та за результатами експертизи дали відповіді лише на ті запитання, що поставив їм слідчий, а таке ситуаційне моделювання не є слідчим експериментом;

– зазначено, що суд касаційної інстанції не може скасувати судове рішення, оскаржене засудженим, якщо при новому розгляді провадження це може потягти погіршення його становища.

Упродовж серпня 2023 року ККС ВС висловлював також інші, не менш актуальні правові позиції, які висвітлено в огляді судової практики.

Постанова ВС-КЦС про припинення іпотеки в Укрсоцбанку (Альфа-банку) у разі смерті боржника відмінного від іпотекодавця

Справа № 756/15167/18

Це наша справа. Безглуздість рішення першої інстанції, яке підтримала апеляційна інстанція, взагалі підштовхувало до думки про якийсь позапроцесуальний тиск. Як може існувати зобов’язання з забезпечення, коли особа померла.

Верховний суд з посиланням на останню позицію ВП ВС та прямі норми Цивільного кодексу зазначив, що разом із цим відповідно до частини першої статті 523 ЦК України порука або застава, встановлена іншою особою, припиняється після заміни боржника, якщо поручитель або заставодавець не погодився забезпечувати виконання зобов’язання новим боржником.

Результат аналізу наведених норм дає підстави для висновку про те, що в разі смерті боржника за кредитним договором за наявності спадкоємців відбувається заміна боржника в зобов’язанні, які несуть відповідальність у межах вартості майна, одержаного у спадщину.

Зобов’язання іпотекодавця за договором іпотеки може бути повністю припиненим з підстави, визначеної частиною першою статті 523 ЦК України, у випадку, коли спадкоємцем позичальника, а отже, і новим боржником за кредитним договором, є інша особа, ніж цей майновий поручитель, і якщо поручитель не давав згоди на забезпечення виконання основного зобов’язання новим боржником.

Постанова КАС про визнання недостовірною й такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію інформацію розповсюджену проектом «PROSUD», що належить ГО «Всеукраїнське об’єднання «Автомайдан»

Справа № 761/6087/22

Це наша справа. Нарешті суд встановив що фактично ГО ВО Автомайдан розповсюджує недостовірну інформацію щодо суддів через свій проект Prosud. Фактично тепер ГО ВО Автомайдан не може брати участі у будь-яких конкурсах та делегувати своїх членів у зв’язку з відсутністю бездоганної ділової репутації. Брехунцям там не місце. Думаю і тих кого вони делегували за цей час також не мають права далі продовжувати свою діяльність. А Рома Маселко як засновник цього, при наявності совісті та честі, повинен самостійно вже піти з Вищої ради правосуддя.

Ницість і бруд, який вони поширюють про суддів в деяких випадках просто вигадано професійними громадськими активістами, що на моє переконання, діють за гроші іноземців на шкоду незалежності та суверенітету України.

Суд зазначив:

Оспорювана інформація була поширена ГО «ВО «Автомайдан», як власником сторінки проекту «PROSUD» на веб-сайті «Facebook».

Для того, щоб розрізняти фактичне твердження і оціночне судження, необхідно брати до уваги обставини справи і загальний тон зауважень, оскільки твердження про питання, що становлять суспільний інтерес, є оціночними судженнями, а не констатацію фактів.

Відповідно до статті 62 Конституції України, статті 6 Конвенції особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.

У свою чергу, позивач не заперечує того факту, що він як публічна особа (суддя у відставці, адвокат, громадський діяч, науковець) підлягає ретельному громадському контролю і потенційно може зазнати гострої та сильної громадської критики у ЗМІ з приводу того, як він виконував або виконує свої функції.

Проте, одна справа, коли мова йде про прискіпливу увагу громадськості до фактів які дійсно мали місце в житті публічної особи. Інша справа, коли мова йде про публічне та масове поширення в інформаційному просторі недостовірної інформації із безпідставним звинуваченням особи (хоч і такої, яка має статус публічного діяча) у скоєнні тяжкого злочину.

Таким чином, відповідач публічно розповсюдив інформацію в стверджувальній формі про те, що ОСОБА1 – винуватець ДТП, в результаті якого загинули діти, яка не підтверджена належними доказами. Однак, не дослідивши у повній мірі матеріали справи та не надав належної оцінки наданим доказам, суд першої інстанції дійшов передчасного висновку про недоведеність позовних вимог.

Аналізуючи наведені докази, суд апеляційної інстанції доходить висновку про те, що відповідачем щодо позивача було розповсюджено недостовірну інформацію, яка підлягає вилученню з відповідного веб-сайту.

Постанова Печерського райсуду Києва про закриття справи за протоколом НАЗК у зв’язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП.

Справа № 757/34551/23-п

Це наша справа. НАЗК чомусь не розміщує повідомлення про скасування своїх безглуздих протоколів. Суд ретельно розібрався у правовідносинах і правомірно зазначив, що:

З матеріалів справи вбачається, що діяння, яке кваліфікується як адміністративне правопорушення вчинене ОСОБА1 саме як головою ліквідаційної комісії.

В матеріалах справи відсутні докази, які б свідчили про те, що ліквідаційна комісія є державним органом, а голова такої ліквідаційної комісії є посадовою та службовою особою такого державного органу.

Крім того, отримання грошової винагороди у формі зарплати та її складових – премії, надбавки, за своєю суттю не може виступати мотивом правопорушень, пов’язаних з корупцією, оскільки право «на зарплату, не нижчу від визначеної законом», законодавчо закріплено в ст. 43 Конституції України та ч. 1, ч. 2 ст. 1-2 ЗУ «Про оплату праці».

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 247 КУпАП провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю в разі відсутності складу адміністративного правопорушення.

Цей огляд зроблений з використанням системи ZakonOnline.com.ua Рекомендую її через дуже дружній та зручний інтерфейс із зазначенням всіх процесуальних документів по конкретній справі і великої кількості корисних перехресних посилань, а також пошуку конкретної постанови і правової позиції.

Не забудьте приєднатися до наших каналів з останніми новинами і оглядами судової практики. Разом з описом історичних подій й цитатами на кожен день.

Книги з таблицями судових рішень неоднакового застосування норм права за кредитними, сімейним, страховим і зобов’язальних правовідносин, банкрутства. Правові висновки ЄСПЛ Ви можете придбати тут.

Також раджу звернути увагу на:

Таблиця строків позовної давності

Ставки судового збору з 01.01.2023

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Прокрутить вверх

Заказ обратного звонка