Огляд практики ВС від Ростислава Кравця, що опублікована з 15 по 21 квітня 2023 року

Огляд практики ВС від Ростислава Кравця, що опублікована з 15 по 21 квітня 2023 року

Цей огляд у чергове підтверджує необхідність скорішого розпуску Великої палати верховного суду (без України). Практично з кожним тижнем випадкові люди, що туди потрапили приймають ще більш зухвалі та цинічні постанови, які не мають жодного відношення до права та Закону. На цьому тижні були знову змінені позиції та виснувана можливість застосовувати неіснуючий Закон на час правовідносин, змінена позиція щодо можливості акціонера захисти свої права, повернута позиція щодо заборони нарахування відсотків після спливу строку кредитування, а також щодо поділу майна подружжя з самочинним будівництвом.

Також до огляду включена практика ВС-КАС, нелегітимне рішення КСУ щодо персональних даних, постанови апеляційних судів щодо незаконності відсторонення та рішення щодо процедури доказування у справі про захист честі й ділової репутації та багато іншого.

За цей період, рекомендую звернути увагу на наступні ухвали, постанови й рішення:

Завідома незаконна постанова ВП ВС про можливість відібрання майна, позбавлення захисту та застосування норм права, які не існували на момент правовідносин

Справа № 910/18214/19

Чергове рішення випадкових осіб, що потрапили до Верховного суду (без України) та готові обгрунтовувати, а точніше висновувати будь-що за свої невиправдані заробітні плати та пожиттєве грошове утримання. У постанові суд прийшов до висновку, що зміна нормативного регулювання, яка впливає на суть правовідносин повинна бути застосована в тій редакції, яка існувала не на момент правовідносин, а на момент вирішення спору, навіть, якщо позов до суду був поданий до зазначених змін. Такий підхід дає державі у ручному режимі виграти будь-який спір та будь-кого позбавити прав.

Також суддя, що потрапила випадково туди, на мій погляд, виснувала, що навіть при відсутності підстав зазначених у кодексі для закриття провадження, його все одно потрібно закрити, бо так просто потрібно.

Постанова ВП ВС про неможливість проникнення за корпоративну завісу всупереч рішенням ЄСПЛ та неможливість захисту інтересу 100% засновника товариства від неправомірних дій самого товариства

Справа № 522/22473/15-ц

Дуже цинічне рішення судді-трирічки “фахівця” в аграрному праві щодо корпоративних правовідносин. Складається враження, що саме це рішення повинно стати тією сакрально жертвою, завдяки якій зараз піднімуть стогін з вимогою створити черговий незаконний спецсуд для іноземців, щоб вони мали змогу відбирати будь-яке майно в Україні.

Посилаючись на практику ЄСПЛ і робити протилежні висновки стало вже візитівкою випадкових осіб, що потрапили до верховного суду. Як наруга над правом та українцями виглядає пояснення горе-науковця про необхідність зміни судової практики. Єдине, що він мовчить, що в його особистому виконанні, практика може змінюватись раз на тиждень. А це рішення в чергове підштовхує те певної корупційної складової при його виснуванні, як модно говорити, щоб хоча б виглядати дуже вумним.

Висновок, що на цьому тижні учасник товариства не має право звернутись до суду з позовом про визнання недійсними укладених товариством договорів.

Постанова ВП ВС щодо поділу майна подружжя до якого входить самочинне будівництво і способу його поділу

Справа № 511/2303/19

Велика палата зазначила, що відповідно до вимог статей 328 та 329 ЦК України право власності набувається на підставах, що не заборонені законом.

За змістом зазначених норм матеріального права до прийняття новоствореного нерухомого майна до експлуатації та його державної реєстрації право власності на це новостворене нерухоме майно як об’єкт цивільного обороту не виникає, у такому випадку особа є власником лише матеріалів, обладнання, які були використані в процесі цього будівництва (створення майна).

У разі неможливості поділу незакінченого будівництвом будинку суд може визнати право за сторонами спору на будівельні матеріали і конструктивні елементи будинку або з урахуванням конкретних обставин залишити його одній зі сторін, а іншій присудити компенсацію.

Визнаючи при цьому право власності на матеріали чи обладнання, суд у своєму рішенні має зазначити (назвати) ці матеріали чи обладнання.

Постанова ВП ВС про остаточну неможливість нарахування відсотків після спливу договору та необхідності застосування ст. 625 ЦК щодо прострочення повернення

Справа № 910/4518/16

Нарешті Велика палата, хоча і з трудом, але прибрала невизначеність з нарахування відсотків після спливу строку дії договору кредитування, включаючи й умови дострокового повернення кредиту. Остаточно позиція — відсотки не нараховуються.

Дуже цікава і окрема думка у цій справі, щодо відсутності у банків власниками яких є рф в Україні жодних законних інтересів і тому такі вимоги взагалі не підлягають розгляду в Україні. Це можна використати у спорах з Альфа-банком, Укрсоцбанком, які стали Сенс банком, що досі працює в Україні.

Крім цього, рекомендую звернути увагу на наступну судову практику і роз’яснення:

Огляд судової практики ВС-КАС за лютий 2023 року

В огляді вміщено низку важливих правових позицій КАС ВС, сформульованих під час розгляду адміністративних справ.

У рішеннях у справах щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів наведено правові позиції колегій суддів про:

✅ включення витрат до фінансових показників господарської діяльності платника;

✅ вмотивованість рішення про відмову в реєстрації податкової накладної;

✅ встановлення вимог щодо форми та змісту фіскальних чеків;

✅ оформлення реєстраційних карток щодо внесення правильних ідентифікаційних даних осіб для належного функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи;

✅ анулювання реєстрації платника податку на додану вартість;

✅ оподаткування податком на додану вартість, якщо ліквідовано основні виробничі або невиробничі засоби під час переміщення вантажів через лінії зіткнення;

✅ процеси перетворення сировини, що є складовою господарської операції;

✅ виконання митних формальностей під час здійснення транзитних переміщень;

✅ встановлення наявності або відсутності адміністративного правопорушення під час митного оформлення автомобіля.

У рішеннях у справах щодо захисту соціальних прав містяться висновки судової палати про залежність порядку застосування та розрахунку суми штрафу, що застосовується Національним банком України, від понять «ризикова діяльність» та «ризикова діяльність у сфері фінансового моніторингу». Також вміщено правові позиції колегій суддів стосовно:

✅ умов, за яких підлягає застосуванню такий захід впливу, як анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності;

✅ належності до адміністративних послуг погодження історико-містобудівного обґрунтування;

✅ граничності терміну надання працівнику відпустки без збереження заробітної плати;

✅ відсутності підстав для виключення квартири, наданої військовослужбовцю, з числа службових у разі ініціювання цього питання колишнім членом сім’ї військовослужбовця.

У рішеннях у справах щодо виборчого процесу та референдуму, а також захисту політичних прав громадян наведено правові позиції колегій суддів щодо:

✅ відсутності залежності застосування ст. 236 Кодексу законів про працю України в разі затримки виконання рішення про поновлення на роботі від оскарження такого рішення суду в апеляційному порядку;

✅ неправильності уособлення поняття «автомобільний перевізник» з власником / користувачем транспортного засобу при застосуванні відповідальності за порушення законодавства про автомобільний транспорт;

✅ відсутності повноваження у Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури для повторного розгляду справи у разі скасування попереднього її рішення в судовому порядку.

Огляд містить також важливі правові позиції процесуального характеру, зокрема щодо примирення учасників судового процесу у справі, предметом якої є застосування заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю).

Рішення КСУ 4-р(ІІ)/2023 щодо особових даних у судовому рішенні

Конституційний Суд України зазначає, що оспорювані приписи Кодексу узгоджуються із загальновизнаними принципами захисту особових даних, правовладдя, мінімальності, анонімності, справедливості. Цими приписами Кодексу не встановлено можливості оброблення визначених ними особових даних сторін для цілей інших, ніж ефективне виконання завдань адміністративного судочинства (тобто тих цілей, для яких ці дані надавали судам). Такі особові дані, як місце проживання чи перебування сторін (для фізичних осіб) та реєстраційний номер облікової картки платника податків сторін (для фізичних осіб), за його наявності, є мінімальним обсягом відомостей, потрібних для забезпечення судового захисту та обов’язкового виконання судових рішень. Зазначені особові дані не можуть бути анонімними принаймні з огляду на основні засади адміністративного судочинства та принципи судової юрисдикції. Вимога зазначати особові дані в судових рішеннях установлена оспорюваними приписами Кодексу, не спричиняє надмірного втручання в особисте життя сторін.

Постанова Сумського апеляційного суду про скасування рішення Лебединського райсуду та визнання незаконним й скасування наказу, допуску до роботи, виплатити заробітної плати за час незаконного відсторонення

Справа №950/2331/21

Це чергова наша справа з захисту основоположних прав людини. Дуже радію за суддів, що не зрадили присязі та громадянам України й саме завдяки ним, довіра до судової гілки влади буде відновлюватись. Суд скасував незаконне рішення Лебединського районного суду Сумської області в складі судді Косолап В.М. та задовільнив позов з посиланням на прямі норми законодавства України, конституції України та рішень міжнародних судів.

Постанова Одеського апеляційного суду про визнання незаконним та скасування наказу про відсторонення від роботи, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу

Справа № 501/4438/21

Ще одна наша справа з захисту основоположних прав людини. І ще один склад суду, яким можна пишатись українцям. Суд підтримав рішення першої інстанції, яким з посиланням на норми законодавства України, Конституції України та рішень ЄСПЛ позов задовільнив й визнав незаконним примушування до необов’язкової вакцинації шляхом відсторонення від роботи.

Постанова Київського апеляційного суду про визнання протиправним та скасування наказу про відсторонення, поновлення допуску до роботи, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу

Справа № 761/42723/21

Чергова наша справа по захисту основоположних прав людини. Колегія суддів Київського апеляційного суду, як і суддя Шевченківського районного суду Києва довели українцям, що суду можна довіряти і суд потрібно поважати, а він виконає свій обов’язок і захистить їх права від свавілля. Я дуже пишаюсь такими суддями і такими рішеннями.

Суди в чергове зазначили про порушення прав людини та законодавства України при примушуванні до участі у медичному експерименті. Всі ці судді заслуговують на шану та повагу.

Рішення Святошинського районного суду Києва щодо відмови у задоволені позову про спростування недостовірної інформації, та захист ділової репутації у зв’язку з недоведеністю вимог

Справа №759/13035/21

Це наша справа. В цьому випадку ми захистили клієнта від звинувачень у розповсюджені недостовірної інформації. Ця категорія справ дуже складна та потребує дуже ретельної підготовки та збору доказів про що суд і зазначив.

Цей огляд зроблений з використанням системи ZakonOnline.com.ua Рекомендую її через дуже дружній та зручний інтерфейс із зазначенням всіх процесуальних документів по конкретній справі і великої кількості корисних перехресних посилань, а також пошуку конкретної постанови і правової позиції.

Не забудьте приєднатися до наших каналів з останніми новинами і оглядами судової практики. Разом з описом історичних подій й цитатами на кожен день.

Книги з таблицями судових рішень неоднакового застосування норм права за кредитними, сімейним, страховим і зобов’язальних правовідносин, банкрутства. Правові висновки ЄСПЛ Ви можете придбати тут.

Також раджу звернути увагу на:

Таблиця строків позовної давності

Ставки судового збору з 01.01.2023

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Прокрутить вверх

Заказ обратного звонка