Огляд практики ВС від Ростислава Кравця, що опублікована з 03 по 09 червня 2023 року

Огляд практики ВС від Ростислава Кравця, що опублікована з 03 по 09 червня 2023 року

Хоча Велика палата регулярно і розміщує графіки засідань, однак вже майже місяць жодного засідання і відповідно жодної постанови та як наслідок жодного відступлення, перекручування та натягування сови на глобус не відбувається. Загалом це не погано, але дуже дорого коштує платникам податків з огляду на розмір суддівської винагороди суддів, що фактично не здійснюють судочинство.

Не дивлячись на мовчання Великої палати, незаконно зареєстрований Верховний суд поки ще працює й до огляду включена судова практика ВС-КГС за січень – березень, ВС-КЦС за квітень та ВС-КАС у справах щодо фінансової відповідальності. Також Ви можете ознайомитись з рішеннями судів щодо стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу у справі про відсторонення, дуже цікавому рішенні про визнання права власності за набувальною давністю та багато іншого.

За цей період, рекомендую звернути увагу на наступні ухвали, постанови й рішення:

Огляд судової практики ВС-КГС за січень – березень 2023 року

Зокрема, у постановах у справах про банкрутство сформульовані правові висновки щодо:

✅можливості внесення змін до плану санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство;

✅відмінностей у застосуванні положень ЦК України та КУзПБ у випадках визнання правочинів фраудаторними;

✅можливості звернення приватного виконавця з грошовими вимогами до боржника (основна винагорода) лише за умови підтвердження фактичного виконання рішення суду.

У постановах у справах щодо захисту прав інтелектуальної власності, а також пов’язаних з антимонопольним та конкурентним законодавством наведено висновки про те, що:

✅право на оскарження позивачем спірного рішення Національного органу інтелектуальної власності в судовому порядку не залежить від того, чи скористався позивач своїм правом на подання заперечень проти заявки відповідача станом на момент її розгляду цим органом;

✅судовий розгляд інших справ не може вважатися порушенням прав позивача на патент.

У постановах у справах щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів містяться висновки щодо:

✅неефективності такого способу захисту, як оскарження рішення загальних зборів товариства про звільнення директора без одночасного заявлення вимоги про поновлення на вказаній посаді;

✅неможливості забезпечення позову шляхом заборони вчинення реєстраційних дій, які вже були вчинені.

У постановах у справах щодо земельних відносин та права власності викладено правові висновки про:

✅різну правову природу понять «невикористання земельної ділянки за призначенням» та «використання земельної ділянки не за цільовим призначенням»;

✅підстави розірвання договору позички на користування нежилим приміщенням на вимогу позичкодавця.

Огляд містить також правові висновки, сформульовані в постановах об’єднаної палати КГС ВС, яка:

✅переглянула три рішення про застосування норм процесуального права щодо:

▪️порушення співмірності заходів забезпечення позову із заявленими позовними вимогами;

▪️відшкодування судових витрат відповідачеві у зв’язку із залишенням позову без розгляду;

▪️розподілу судових витрат у разі залишення судом касаційної інстанції позову без розгляду;

✅не виявила підстав для відступу від правових позицій щодо нарахування і стягнення пені, 3 % річних та інфляційних втрат за несвоєчасну оплату балансуючої електричної енергії;

✅відступила від висновку щодо непоширення мораторію, встановленого ст. 2 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», на нарахування і стягнення пені за порушення строків сплати кредиту юридичною особою, місцезнаходженням якої є територія проведення антитерористичної операції.

Огляд судової практики ВС-КЦС за квітень 2023 року

В огляді відображено найважливіші правові висновки, які матимуть значення для формування єдності судової практики. Серед цих висновків, згрупованих за різними категоріями справ, містяться, зокрема, такі:

✅у спорах, що виникають із правочинів, зокрема договорів, звернено увагу на те, що якщо договір позики укладено на невизначений строк, а строк виконання зобов’язання повернути позику визначено моментом пред’явлення вимоги, то початок перебігу позовної давності щодо повернення основної суми позики починається не з дати укладення договору позики, а з дати невиконання пред’явленої позикодавцем вимоги про її повернення;

✅у спорах, що виникають із недоговірних зобов’язань, зазначено, що відносини з фактичного користування земельною ділянкою без укладеного договору оренди та недоотримання її власником доходів (коштів) за безпідставне користування земельною ділянкою є за своїм змістом кондикційними;

✅у справах, що виникають із трудових правовідносин, акцентовано, що звільнення посадової особи, яка відповідальна за реалізацію антикорупційної програми підприємства (Уповноважений), без отримання згоди або всупереч обґрунтованій відмові НАЗК в наданні згоди на звільнення такої особи є порушенням п. 2 ч. 5 ст. 64 Закону України «Про запобігання корупції»;

✅у спорах, що виникають із сімейних правовідносин, констатовано, що законодавець не передбачив такої можливості, як зупинення нарахування аліментів, переривання сплати аліментів у певні періоди, у тому числі коли повнолітня дитина безпосередньо не бере участі в освітньому процесі, а також звільнення платника аліментів від сплати аліментів на утримання повнолітньої дитини у зв’язку з продовженням нею навчання в період канікул, переходу на навчання на інший освітній рівень або до іншого навчального закладу, зокрема вступу до магістратури;

✅у спорах, що виникають із спадкових правовідносин, указано, що спадковий договір є нерозривно пов’язаним із його сторонами, тому ініціювати розірвання його в суді можуть лише відчужувач або набувач. Інші особи, у тому числі спадкоємці відчужувача, не можуть пред’являти вимоги про розірвання спадкового договору. Якщо витрати, пов’язані з неналежним виконанням обов’язків набувачем за спадковим договором, понесли інші особи, зокрема спадкоємці, то в них виникає право вимагати стягнення понесених витрат від набувача у зв’язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави;

✅у спорах, що стосуються питань процесуального права, наголошено, що особа не позбавлена можливості звернутися до суду із заявою про відновлення судового провадження, втраченого до закінчення судового розгляду, оцінку обґрунтованості якої надає суд під час її розгляду. Учасник справи розпоряджається своїми процесуальними правами на власний розсуд і з метою захисту своїх прав може звернутися до суду з новим позовом, що є його правом, гарантованим ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Огляд судової практики ВС-КАС щодо фінансової відповідальності за період з 2018 по 02.2023 року

Питання відповідальності в податковому праві є наскрізним та актуальним у контексті реалізації господарських операцій. Аналітичний матеріал висвітлює актуальну судову практику ВС щодо:

✅концепції вини;

✅відповідальності платника податків;

✅відповідальності держави;

✅застосування штрафних (фінансових) санкцій.

Рішення Кузнецовського міського суду Рівненської області про стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу

Справа № 565/1559/21

Це наша справа. Саму справу про відсторонення ми виграли і зараз залишилось тільки не вирішеним питання стягнення заробітної плати за вимушений прогул з врахування щорічної премії. З цього приводу суд зазначив:

Згідно з п.п.3, 4 Порядку, при обчисленні середньої заробітної плати враховуються всі суми нарахованої заробітної плати згідно із законодавством та умовами трудового договору, крім визначених у пункті 4 цього Порядку. Премії (в тому числі за місяць) та інші заохочувальні виплати за підсумками роботи за певний період під час обчислення середньої заробітної плати враховуються в заробіток періоду, який відповідає кількості місяців, за які вони нараховані, починаючи з місяця, в якому вони нараховані. Для цього до заробітку відповідних місяців розрахункового періоду додається частина, яка визначається діленням суми премії або іншої заохочувальної виплати за підсумками роботи за певний період на кількість робочих днів періоду, за який вони нараховані, та множенням на кількість робочих днів відповідного місяця, що припадає на розрахунковий період.

Отже, до заробітної плати ОСОБА2 за вересень та жовтень 2021 року , що має враховуватись при обчисленні середнього заробітку за час вимушеного прогулу, передбачена ст.57 Закону України «Про освіту» щорічна грошова винагорода підлягає врахуванню у розмірі, пропорційному періоду, за який вона нараховується.

Пунктами 5, 8 Порядку визначено, що нарахування виплат у всіх випадках збереження середньої заробітної плати провадиться виходячи з розміру середньоденної (годинної) заробітної плати. Нарахування виплат, що обчислюються із середньої заробітної плати за останні два місяці роботи, провадяться шляхом множення середньоденного (годинного) заробітку на число робочих днів/годин. Середньоденна (годинна) заробітна плата визначається діленням заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі (календарні) дні на число відпрацьованих робочих днів (годин), а у випадках, передбачених чинним законодавством, – на число календарних днів за цей період.

Рішення Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області про стягнення грошових коштів та процентів за користування ними та витрат на правову допомогу у справі щодо проектування, виготовлення, доставки та монтування сходів

Справа № 686/377/23

Це наша справа. Звернувся клієнт з проханням захистити його права у зв’язку з невиконанням виробником замовлення з виготовлення сходів та неповерненням коштів. Дуже шкода, що замість позасудового врегулювання спору, такий спір приходиться вирішувати в судовому порядку. При цьому виконавець намагається ухилитись від відповідальності. У разі неможливості стягнення цих коштів з юридичної особи, будемо їх стягувати з засновників такої юридичної особи. Тому, не перемикайтесь.

Рішення Ірпінського міського суду Київської області про визнання права власності за набувальною давністю

Справа № 367/1290/23

Це наша справа. Приємно допомогти похилим людям, що десятки років намагались самостійно розв’язати складну проблему з отриманням права власності на будинок все ж її вирішити і дати можливість жити в ньому та передати своїм спадкоємцям.

Суд зазначив, що опираючись на сталу практику Верховного суду можна стверджувати, що для визнання права власності за набувальною давністю має бути сукупність обставин, зазначених участині 1 статті 344 ЦК, а саме: наявність суб’єкта, здатного набути у власність певний об’єкт; законність об’єкта володіння; добросовісність заволодіння чужим майном; відкритість володіння; безперервність володіння; сплив установлених строків володіння; відсутність нормизакону про обмеженняабо заборону набуття права власності за набувальною давністю. Для окремих видів майна право власності за набувальною давністю виникає виключно на підставі рішення суду (юридична легітимація).

Підсумовуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що Позивачі добросовісно заволоділи чужим майном в частині 71/100 на будинок АДРЕСА1 , що є однією з умов набуття права власності на таке майно за набувальною давністю. Після заволодіння чужим майном подальше володіння ними таким майном є безтитульним, тобто таким фактичним володінням, яке не спирається на будь-яку правову підставу володіння чужим майном. Факт добросовісності заявників був саме на момент отримання ними майна (заволодіння майном), тобто на той початковий момент, який включається в повний давнісний строк володіння майном, визначений законом. Окрім того, Володільці майна в момент його заволодіння не знали (і не могли знати) про неправомірність заволодіння майном. Крім того, на це майно не претендують інші особи, оскільки вже понад 15 років, жодна особа не заявляла про бажання користуватись чи володіти даним майном. Отже, позивачами дотримані всі умови набуття права власності за набувальною давністю на підставістатті 344 ЦК України.

Цей огляд зроблений з використанням системи ZakonOnline.com.ua Рекомендую її через дуже дружній та зручний інтерфейс із зазначенням всіх процесуальних документів по конкретній справі і великої кількості корисних перехресних посилань, а також пошуку конкретної постанови і правової позиції.

Не забудьте приєднатися до наших каналів з останніми новинами і оглядами судової практики. Разом з описом історичних подій й цитатами на кожен день.

Книги з таблицями судових рішень неоднакового застосування норм права за кредитними, сімейним, страховим і зобов’язальних правовідносин, банкрутства. Правові висновки ЄСПЛ Ви можете придбати тут.

Також раджу звернути увагу на:

Таблиця строків позовної давності

Ставки судового збору з 01.01.2023

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Прокрутить вверх

Заказ обратного звонка