Реструктуризація боргів, медіація, позасудове врегулювання спорів

В умовах розвитку економічної свободи та ділового співробітництва, суб’єкти правовідносин стають все більш зацікавлені в гнучких, оперативних формах врегулювання розбіжностей, а не тривалої і дорогої судовій процедурі. Саме таким, ефективним з точки зору економії часу і фінансових коштів, порядком розгляду спорів між сторонами є альтернативне рішення спорів (АРС).

АРС дозволяє не тільки досягти результатів в найкоротші терміни, а й зберегти сформовані відносини між партнерами, з метою продовження спільної взаємовигідній підприємницької діяльності. Метою АРС є знаходження конструктивного рішення, вигідного для обох сторін. Крім того, до переваг АРС можна віднести приватність і конфіденційність вирішення спорів.

АРС включає в себе переговори, медіацію, арбітраж, а також реструктуризацію, до яких сторони вдаються, щоб уникнути судового розгляду спорів.

Медіація

Медіація – це один із способів альтернативного вирішення спорів, що дозволяє задовольнити інтереси і потреби всіх сторін, залучених в конфлікт, за допомогою залучення посередницької сторони (медіатора).

В рамках практики медіації та реструктуризації, Адвокатська компанія «Кравець та Партнери» представляє інтереси клієнтів у спорах в банківській, будівельній, нафтогазовій, енергетичній сферах, сфері IT, телекомунікацій, зовнішньоторговельних відносинах, суперечках з державним елементом, а так само в рамках захисту прав іноземних кредиторів.

Адвокатська компанія «Кравець та Партнери» надає повний юридичний супровід медіації, від надання попередньої консультації, до фактичного вирішення спірних питань та виконання зобов’язань сторонами відповідно до досягнутих домовленостей. Наша роль полягає в пошуку абсолютно нових варіантів вирішення проблемного питання і в погодження рішення з усіма учасниками конфлікту.

Реструктуризація

У сучасному контексті термін «реструктуризація» вживається у двох значеннях – реструктуризація зобов’язань, заборгованості, яка означає будь-яка зміна в умовах погашення зобов’язань, а також реструктуризація бізнесу – комплекс заходів і структурних перетворень, що проводяться з метою виведення компанії з кризової ситуації, забезпечення прибуткової діяльності компанії , а також повного виконання зобов’язань перед контрагентами.

З метою якісної реалізації проектів з реструктуризації, Адвокатська компанія «Кравець та Партнери» успішно застосовує досвід компаній з Франції, Німеччини, Сполучених Штатів Америки, Великобританії, та ін. Досвід співробітників Адвокатської компанії «Кравець та Партнери» включає в себе ведення переговорів з контрагентами, реструктуризацію угод, зобов’язань, розробку моделей бізнес процесів, і дозволяє нам успішно реалізовувати проекти з комплексної реструктуризації.