Договірне право

При здійсненні господарської діяльності, підприємство щодня стикається з необхідністю документарного врегулювання відносин з контрагентами, починаючи з питань забезпечення необхідним для роботи оснащенням, і закінчуючи безпосередньою реалізацією основних видів діяльності – що тягне за собою укладення відповідних договорів.

Договір може бути укладений як в усній, так і в письмовій формі. Деякі договору вимагають нотаріального посвідчення, державної реєстрації. Крім цього, чинне законодавство України встановлює вимоги до форми укладення окремих договорів, недотримання яких є підставою для визнання договору недійсним.

Перед укладанням договору необхідно дати належну правову оцінку виникають правовідносини, щоб мати можливість передбачити настання несприятливих наслідків, і по-можливості уникнути всіх ризиків.

Ця мета досягається шляхом залучення фахівця відповідної галузі права, який пояснить правові аспекти того чи іншого договору, запропонує варіанти рішень, шляхи їх реалізації, мінімізує наступ негативних наслідків.

Таким чином, при розробці проекту договору саме юрист візьме на себе відповідальність за відображення предметності, істотних умов, відповідальності сторін, термінів виконання, порядку розірвання та інших моментів відповідно до інтересів Клієнта в межах чинного законодавства України.

У процесі виконання сторонами договору своїх зобов’язань, найчастіше виникають суперечності і розбіжності, для вирішення яких потрібне сприяння кваліфікованого юриста. Він допоможе розмежувати відповідальність, а при необхідності внести зміни до договору, або домогтися його розірвання, що найчастіше є нелегким завданням, оскільки відповідно до ст. 651 Цивільного кодексу України зміна та припинення договору в односторонньому порядку неможливо і допускається лише за згодою сторін, а крім того відбувається у тій формі, що й сам договір і нерідко досягається тільки шляхом звернення до суду.

Якщо у Вас виникла необхідність залучення до роботи фахівця у галузі юриспруденції Адвокатська компанія «Кравець та Партнери» готова надати Вам наступні юридичні послуги, перелік яких не є вичерпним:

• правова експертиза проекту договору;
• юридичний супровід при укладенні договору;
• розробка проектів цивільних та господарських договорів;
• зміна, доповнення або розірвання договору.