Корпоративне право / M&A

Корпоративне право є основою ведення бізнесу в сучасному світі, і являє собою галузь права, що регламентує правовий статус, порядок створення, управління та ліквідації юридичних осіб різних організаційно-правових форм, а також відносини, що виникають між власниками корпоративних прав.

Корпоративні права – це права особи, частку якої визначається у статутному фонді юридичної особи, включаючи право на управління, отримання частини прибутку (дивідендів) та активів у разі ліквідації цієї юридичної особи.

Прогалини чинного законодавства не дозволяють досить чітко і ефективно регулювати відносини в галузі корпоративного права, що призводить до порушення корпоративних прав учасників даних відносин, при цьому особи, права яких порушені, часто навіть не підозрюють про це.

Захистити свої корпоративні права, використовувати їх у повному обсязі, Вам допоможе корпоративний юрист, перелік обов’язків якого, поряд з розробкою установчих документів, реєстрацією юридичної особи, включає надання консультацій щодо:

• вибору організаційно-правової форми юридичної особи;
• формування статутного фонду шляхом внеску грошових коштів, цінних паперів, рухомого і нерухомого майна;
• оптимізації діяльності вищих органів управління;
• реорганізації, ліквідації юридичної особи;
• відчуження корпоративних прав та ін .;
• консультування з питань корпоративного законодавства України;
• реєстрацію юридичних осіб різних організаційно-правових форм та їх відокремлених підрозділів;
• отримання різних ліцензій і дозволів, необхідних для здійснення господарської діяльності;
• консультування з питань захисту прав акціонерів та учасників господарських товариств;

Одним із способів реалізації корпоративних прав є відступлення частки в статутному фонді юридичної особи, при цьому, як правило, між його учасниками виникають конфлікти, пов’язані з обмеженнями відчуження частки на користь третіх осіб.

Дозвіл подібних корпоративних конфліктів доцільно покласти на фахівця в галузі корпоративного права та Адвокатська компанія «Кравець та Партнери» пропонує Вам скористатися практичним досвідом, набутим нашими співробітниками в цій галузі права.