Авторське право і медіа право

У процесі комерційної діяльності постійно знаходять своє вираження нові твори у галузі науки, літератури, мистецтва, які є об’єктом права інтелектуальної власності.
Існуюча практика свідчить про численні зазіхання на майнові і немайнові права авторів, на об’єкти інтелектуальної власності у формі незаконного захоплення авторства на чужі твори.
А тому об’єкти права інтелектуальної власності потребують відповідноого правового захисту.
Для реалізації та захисту Ваших прав на об’єкт інтелектуальної власності Адвокатська компанія «Кравець та Партнери» пропонує наступний перелік юридичних послуг:
• Документальне оформлення та захист прав на комерційну таємницю;
• Представлення інтересів власника об’єкта інтелектуальної власності в державних органах, інших установах, організаціях;
• Розробка проектів договорів про передачу авторських прав, ліцензійних договорів на виняткове і невиключне використання об’єктів права інтелектуальної власності та інших процесуальних документів;
• Здійснення судового захисту прав інтелектуальної власності;
• Патентування винаходів, корисних моделей, промислових зразків;
• Реєстрації авторських прав і суміжних прав на твори (художні, літературні, аудіовізуальні, та інші).
• Складання та розробка ліцензійних договорів, договорів про поступку прав на об’єкт інтелектуальної власності, договорів комерційної концесії (франчайзингу);
• Реєстрація торгових марок.